هیئت ثارالله رزمندگان گردان مالک اشتر

سیزده آبان روز رمی جمره به شیطان بزرگ

از بیانات امام خمینی:

آن‌هایی که خواب امریکا را می‌بینند، خدا بیدارشان کند

(صحیفه نور، ج ۱۹، ص۱۴۷)

 

امریکا می خواهد که همه‌ی کشورها را زیر نفوذ خود داشته باشد ولی ما چنین تصوری را نمی توانیم بپذیریم. (صحیفه نور، ج۴، ص۱۸۶)

دولت آمریکا مظلوم را در هرجا پیدا کند پوست می کند

(صحیفه نور، ج ۱۱، ص۳۵)

ما اگر چنانچه بخواهیم اسلام را پیش ببریم، دیگر نباید نوکر باشیم. اگر نوکر نباشیم رابطه اش را با ما قطع می کند. ما از خدا می خواهیم که رابطه قطع بشود. (صحیفه نور، ج ۱۱، ص۳۵)

ما روابط با امریکا می خواهیم چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با ظالم است. روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. (صحیفه نور، ج۶، ص۵۷)

ک جریانی در کار است که آن جریان انسان را از این معنا می ترساند که بخواهد به طور خزنده این کشور را باز هل بدهد به طرف امریکا. (صحیفه نور، ج۱۵، ص۳)

جهان باید بداند که ایران راه خود را پیدا کرده است و تا قطع منافع امریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفین جهان، با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد. (صحیفه نور، ص۱۲۵)

ثبت دیدگاه شما :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


7 + = 9